ÇÖPLÜK

1.İsimÇöplerin atıldığı yer, süprüntülük, mezbele

Son Arananlar

ÇÖPLÜK11:57:13
Çöplerin atıldığı yer, süprüntülük, mezbele
Merhamet11:57:10
Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan duyulan üzüntü, acıma
Sindirim11:57:09
Besinlerin çeşitli enzimlerle eritilerek, parçalanarak ince bağırsakta emilebilir, kana karışabilir duruma gelmesi için uğradıkları fiziksel ve kimyasal değişikliklerin bütünü, hazım
tava11:57:08
Yağ kızdırmak, yiyecek kızartmak gibi işlere yarayan, uzun saplı yayvan kap
belirtili11:57:05
Belirtisi olan
Lanet11:57:03
Tanrı"nın sevgi ve ilgisinden mahrum olma, beddua
makineli11:57:02
Makinesi olan, makine ile işleyen
temelli11:56:59
Herhangi bir nitelikte temeli olan
çiğit11:56:58
Çekirdek, özellikle pamuk çekirdeği
çatpat11:56:58
bk. çatapat
t11:56:57
Trityum"un kısaltması
üstelik11:56:57
Üste verilen şey
sof11:56:56
Bir çeşit sertçe, ince yünlü kumaş
seçmek11:56:55
Birine oy vererek bir göreve getirmek
tim11:56:55
Bir silâhı, bir telsiz istasyonunu vb. yi çalıştırmak için kurulan topluluk
medar11:56:53
Dönence
ŞAHSİYET11:56:53
Kişilik, belirgin özellik
kusturucu11:56:53
Kusturan, kusmaya yol açan
şeamet11:56:51
Uğursuzluk, kademsizlik, nuhuset
Uslu11:56:49
Toplumu, çevresini rahatsız etmeyen, edepli, müeddep, yaramaz karşıtı
depreşme11:56:49
Depreşmek durumu
radyatör11:56:46
Bir akaryakıtın yanmasından veya sıcak bir akışkandan aldığı ısıyı dışarı ileten dilimli borulardan oluşan ısıtma aracı
İki11:56:45
Birden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 2, II
alesta11:56:45
Harekete hazır, tetikte
sponsorluk11:56:43
Sponsorun yaptığı iş
sarı humma11:56:41
bk. sarı humma
hizaya getirmek11:56:41
birinin davranışlarını düzeltmek, yola getirmek
İzinsiz11:56:39
Ceza olarak hafta sonu veya tatil günü çıkmasına izin verilmeyen (asker veya yatılı öğrenci)
Anlaşmazlık çıkmak11:56:38
bir konuda uyuşmazlık söz konusu olmak
nim11:56:37
Yarı
yalnız11:56:36
Yanında başkaları bulunmayan
tebdil11:56:35
Değiştirme
farenjit11:56:30
Yutak iltihabı, hunnak, anjin
farenjit11:56:30
Yutak iltihabı, hunnak, anjin
hamakat11:56:29
Ahmaklık
aidiyet11:56:25
Ait olma durumu, ilişkinlik
denk11:56:18
Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri
Payan11:56:16
Son, sonuç, nihayet
kafkasyalı11:56:16
Kafkasya halkından olan (kimse)
Kararlama11:56:16
Kararlamak işi
Şiddet11:56:13
Bir hareketin, bir gücün derecesi, yeğinlik, sertlik
tenzilât11:56:13
Fiyat indirimi, iskonto
alalama11:56:12
Alalamak işi, kamuflâj
Ası11:56:11
Asmak işi
beriki11:56:09
Beride olan
atlet11:56:09
Atletizmle uğraşan kimse
Cümle alem11:56:08
Herkes
MEŞGULİYET11:56:06
Meşgul olma, uğraşma durumu
selen11:56:05
Ses, haber, bilgi
aşık olmak11:56:04
sevmek, tutulmak
genç11:56:03
Yaşı ilerlememiş olan ihtiyar karşıtı
kağıt oyunu11:56:02
İskambil kâğıdı ile oynanan oyun
çatı11:56:02
Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü
ipotekli11:56:01
Rehinde bulunan, rehine konulmuş
iskarpela11:55:56
Tahta, metal veya taşı işlemeye yarayan çelik araç
müessir11:55:56
Dokunaklı
şefaat etmek11:55:55
birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için aracılık etmek
SALDIRI11:55:54
Kötülük veya yıpratma amacıyla, bir kimseye karşı doğrudan doğruya silâhlı veya silâhsız bir eylemde bulunma, hücum, taarruz, tecavüz
iklimleme cihazı11:55:52
İstenilen iklimleme şartlarını sağlayan alet, klima
SAHİP OLMAK11:55:51
mülkiyetinde olmak, elinde bulundurmak
çupra11:55:50
bk. çopra
BİKİR11:55:48
Kızlık, erdenlik
üretme11:55:45
Üretmek işi veya durumu, çoğaltma
tutukluluk11:55:45
Tutuklu olma durumu, mevkufiyet
Zeban11:55:43
Dil, lisan
kongre11:55:42
Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı
hokka11:55:42
Metal, cam veya topraktan küçük kap
Pomakça11:55:40
Pomak dili
mimoza11:55:39
Baklagillerden, çiçekleri sarı ve bazı türlerine beyaz veya menekşe renginde, yaprakları akasya yaprağına benzeyen bir süs bitkisi (Mimosa)
cin fikirli11:55:37
Çok anlayışlı, çok kurnaz, zeki
uskumrugiller11:55:36
Açık denizlerde yaşayan, mekik biçiminde uzun gövdeli, örnek hayvanı uskumru olan bir balık familyası
inanç11:55:36
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
biteviyelik11:55:35
Aynı biçimde sürüp gitme durumu
Ahu11:55:34
Ceylan, karaca
tetanos11:55:34
İnsan ve hayvan vücuduna açık yaralardan giren, genellikle toprakta, gübrede yaşayan bir basilin yol açtığı, kasların sürekli ağrılı kasılmasıyla kendini gösteren ateşli ve tehlikeli bir hastalık, kazıklı humma
oyun yazarlığı11:55:33
Oyun yazma işi
aksiyom11:55:32
Kendiliğinden apaçık olan ve böyle olduğu için öteki önermelerin ön dayanağı olan temel önerme, belit, mütearife
dördün11:55:31
Ay veya benzeri gök cisimleri çemberlerinin yarısının aydınlık olduğu evre, yarım ay, terbî
DOLAŞMA11:55:30
Dolaşmak işi
liboş11:55:28
Liberal ekonomiyi ve liberal siyaseti savunurken çabucak zengin olmayı amaçlayan ve bu yolda hiçbir değer yargısını kabul etmeyen, her şeyi mubah gören kimse
TESPİT11:55:27
Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
Kavşak11:55:27
Akarsu, yol gibi uzayıp giden şeylerin kesiştikleri veya birleştikleri yer
Aymak11:55:25
Gerçeği anlamak
ince bağırsak11:55:25
Sindirim borusunun mideden kalın bağırsağa kadar olan yiyeceklerin sindirilmesi görevini yapan bölümü
Cihaz11:55:23
Aygıt, alet, takım
Buddhist11:55:23
Buddhizm dininden olan kimse
bezgin11:55:22
Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş
cami11:55:21
Müslümanların hep birlikte namaz kılmak için toplandıkları yer
yabani gül11:55:20
bk. yaban gülü
zehirlenme11:55:20
Zehirlenmek durumu
gelin alayı11:55:18
Gelini damat evine götürmek için gidenlerin hepsi
dairesel11:55:14
Daire ile ilgili, daire biçiminde olan
yansıma11:55:13
Yansımak işi
meddücezir11:55:12
bk. gelgit
tarlakoz11:55:11
Bir tür küçük manyat ağı
KORKMAK11:55:10
Kaygı duymak, endişe etmek
cüsseli11:55:09
İri yapılı, iri gövdeli, iri yarı (insan)
ornatma11:55:08
Ornatmak işi, ikame etme
şehbender11:55:07
Konsolos
elbet11:55:07
Her hâlde, şüphesiz, kuşkusuz
bahsetme11:55:06
Bahsetmek işi
toz toprak11:55:05
Bulut hâlinde olan toz
öz su11:55:03
Bitki ve hayvan dokularında bulunan sıvılara verilen ad, usare
titremek11:55:02
Kaslar hızlı küçük kasılmalarla sarsılmak
gelin alıcı11:55:01
Gelini götürmek için oğlan evinden gelen kimse
Kaynamak11:55:00
(böyle bir sıvının içinde bulunan şey) Fokurdamak
kayra11:54:58
Yüksek tutulan veya sayılan birinden gelen iyilik, lütuf, ihsan, atıfet, inayet
etraflıca11:54:57
Derinlemesine, ayrıntılı olarak, etraflı
Kavmiyat11:54:54
Etnografya
Oniks11:54:53
Balgam taşı
vaveyla11:54:53
Çığlık
lâedri11:54:52
Yazarı bilinmeyen, anonim
agah11:54:51
Bilir, bilgili, haberli, uyanık
bolarma11:54:51
Bolarmak işi veya durumu
ezici11:54:49
Ezmek işini yapan
koyma11:54:49
Koymak işi
taş yuvarı11:54:48
Yer kabuğunu oluşturan ve yer yuvarlağının merkez çekirdeği çevresinde bulunan katı yuvar, taş küre, litosfer
ince sıva11:54:48
Kaba sıva üzerine ince kum ve çimento karışımıyla yapılan düzgün sıva
önerge11:54:44
Meclis, kongre gibi resmî bir toplantıda, herhangi bir konu veya sorunla ilgili olarak bir önermede bulunmak için, üyelerden biri veya birçoğu tarafından başkanlığa verilen, oya konularak karar verilmesi istenen yazılı kâğıt, takrir
dana derisi11:54:43
Ölü buzağından elde edilen ve tirşe yapımında kullanılan özel deri
İMAJ11:54:42
İmge
kaleme almak11:54:41
(bir konuyu) yazı durumuna getirmek, yazıyla anlatmak
KALEM11:54:41
Yazmak, çizmek gibi işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç
geçim derdi11:54:40
Geçim sıkıntısı
Etkisiz11:54:40
Etkisi olmayan, tesirsiz
Öğretim11:54:40
Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim
gürlük11:54:39
Gür olma durumu
Saçma sapan11:54:38
Çok tutarsız, çok saçma
tarımcı11:54:38
Tarım işleriyle uğraşan kimse, ziraatçı
ÜFUL11:54:37
(yıldız için) Batma