çıta

1 İsim

Düzgün biçilmiş uzun ve ensiz tahta

2 İsim

Etçil memeliler sınıfının etçiller takımının kedigiller familyasından bir hayvan