çevik

1 Sıfat

Kolaylık ve çabuklukla davranan, tetik

Cümle 1: Sofrada Atatürk'ün pek kuvvetli ve çevik birkaç arkadaşı vardı. - F. R. Atay Cümle 2: Boynu bükük ve alçak gönüllü görünüşüne karşı ne kadar da çevik ve kuvvetliydi. - T. Buğra