çatal

1 İsim

İki veya daha çok kola ayrılan değnek

Yol, ağaç gibi, kollara ayrılan şeylerin ayrılma yeri

Dallı olan şeylerin her kolu

Cümle 1: Sağ eliyle çatal sakalının birini bırakıp birini tutuyordu. - Ö. Seyfettin

Yemek yerken kullanılan iki, üç veya dört uzun dişli çoğunlukla metal araç

Cümle 1: Çatalı elinden düştü, ağzı açık kaldı. - P. Safa

Dirgen

Sıfat

Ucu kollara ayrılmış

Cümle 1: Çatal dal. Çatal yol.

Sıfat

İki taraflı

Cümle 1: Çatal anahtar. Cümle 2: Evlerinin önü çatal pınarlar / İçerler suyunu beni anarlar. - Halk türküsü

Sıfat

İki anlamlı, iki türlü anlaşılabilir

Cümle 1: Çatal söz.

İsim

Bir tür olta iğnesi