çekinme

1 İsim

Çekinmek işi

Cümle 1: İçinde bu adama karşı garip bir tiksinme, çekinme vardı. - Sait Faik Abasıyanık