çelik

1 İsim

Su verilerek çok sert ve esnek bir duruma getirilebilen, birleşiminde az miktarda karbon bulunan demir ve karbon alaşımı, pulat

Cümle 1: Çelik, demirden çok daha sert ve daha hafif olup, daha iyi işlenebilir. Cümle 2: Süngülerini çelikten birer parmak gibi göğe kaldırmışlar. - R. E. Ünaydın

Sıfat

Çelikten yapılmış

Cümle 1: Tavandaki abajursuz, çelik elektrik lâmbasını yakmış okuyordu. - Sait Faik Abasıyanık

2 İsim

Kısa kesilmiş dal

Kök salmak amacıyla yere dikilen dal

Çocukların çelik çomak oyununda ucuna çomakla vurarak havaya kaldırdıkları, iki tarafı sivri, kısa değnek

Gemilerde, üzerine halat veya ip geçirip tutturmaya yarayan ağaç veya metalden yapılmış kısa değnek

Bir ağacı aşılamak amacıyla hazırlanmış dal