Çelik

1.İsimSu verilerek çok sert ve esnek bir duruma getirilebilen, birleşiminde az miktarda karbon bulunan demir ve karbon alaşımı, pulat
Cümle 1: Çelik, demirden çok daha sert ve daha hafif olup, daha iyi işlenebilir. Cümle 2: Süngülerini çelikten birer parmak gibi göğe kaldırmışlar. - R. E. Ünaydın
SıfatÇelikten yapılmış
Cümle 1: Tavandaki abajursuz, çelik elektrik lâmbasını yakmış okuyordu. - Sait Faik Abasıyanık
2.İsimKısa kesilmiş dal
Kök salmak amacıyla yere dikilen dal
Çocukların çelik çomak oyununda ucuna çomakla vurarak havaya kaldırdıkları, iki tarafı sivri, kısa değnek
Gemilerde, üzerine halat veya ip geçirip tutturmaya yarayan ağaç veya metalden yapılmış kısa değnek
Bir ağacı aşılamak amacıyla hazırlanmış dal

Son Arananlar

hıyar05:26:37
Kabakgillerden, uzun, iri meyveli, sürüngen, bir yıllık otsu bir bitki (Cucumis sativus)
kal05:26:33
Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi
bilge05:26:31
Bilgili, iyi ahlâklı, olgun ve örnek (kimse), hakim
tarafa olmak (veya çıkmak)05:26:19
birinin görüş ve düşüncesini benimsemek, desteklemek
aşinalık05:26:13
Birbirini bilme, tanıma, tanışıklık
SİMÜLTANE05:26:09
Aynı anda olan, eş zamanlı
Kolayca05:26:06
Oldukça kolay olan
Ayazma05:26:05
Rumların kutsal saydıkları kaynak veya pınar
ihzar05:25:59
Hazırlama, hazır etme
bankaya yatırmak05:25:50
bankadaki hesabına para koymak, biriktirmek
taşınma05:25:40
Taşınmak işi
yılgı05:25:14
Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan, olağan dışı güçlü korku, dehşet, fobi
birbiri05:25:14
Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu
salıverme05:25:11
Salıvermek işi
ısı yuvarı05:25:07
Sıcaklığın gittikçe yükseldiği 100-300 km yükseklikler arasındaki hava yuvarı katmanı, termosfer
hazan05:24:52
Güz, sonbahar
oramirallik05:24:50
Oramiral rütbesi
gezegenler arası05:24:44
Güneş çevresinde dolanan cisimler arasındaki boşluk
yazlık05:24:37
Yaz boyunca kullanılan (giyecek vb.)
balıkçıl05:24:29
Balıkla beslenen, balık yiyen
Kavuk05:24:25
İçi boş şey
izmihlal05:24:22
Yıkılma, çökme
intan05:24:18
Mikroptan ileri gelen hastalık
vacip05:24:15
Yapılması gerekli olan
Kazı05:24:07
Bir yeri kazma işi, hafriyat
Dolaşım05:24:07
Dolaşmak işi
müstağni05:24:05
Elinde olanla yetinen, doygun
stenografi05:24:02
Söylenen sözleri söylendiği kadar çabuk yazmaya elverişli, kısa ve yalın işaretlerden oluşan yazı yöntemi
enjektör05:23:55
Bir sıvıyı herhangi bir yere basınçla veren bir tür pompa, iğne, şırınga
nebi05:23:53
Peygamber, savacı
edilgin05:23:46
Hareketi ve etkisi olmayan, pasif
ferda05:23:38
Erte, yarın, yarınki
ücretsiz05:23:27
Bir karşılık ödemeden alınan
halk avcılığı05:23:25
Demagoji
teferruatlı05:23:21
Ayrıntılı
mala05:23:21
Harç alıp sürmeye yarayan, çoğu üçgen biçiminde, yassı, demirden, üstten tahta saplı, duvarcı ve sıva aracı, sürgü
eyvallah05:23:14
"Teşekkür ederim", "Allaha ısmarladık" ve "evet, öyle olsun" anlamlarında kullanılır
anomali05:23:12
Sapaklık, aykırılık
idman05:23:02
Vücudun gücünü artırmak için yapılan alıştırma, spor, jimnastik
Kafatası05:22:56
İnsanda ve omurgalılarda içinde beyin bulunan, başın kemik bölümü
kanun yoluyla05:22:53
kanuna göre, kanunun belirttiği gibi
Rumen05:22:37
Romanya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
Komplike05:22:35
Öğelerinin veya gerekli işlemlerin sayısının çokluğu, çeşitliliği yüzünden anlaşılması, yapılması güç olan, (şey), karışık
yamaklık05:22:33
Yamak olma durumu
Yağmurluk05:22:19
Yağmurdan korunmak için giyilen üstlük, trençkot
beleş05:22:18
Karşılıksız, emeksiz, parasız elde edilen
fistül05:22:13
Akarca
çağrılık05:22:09
Davet için yazılan kâğıt, davetiye, okuntu
müreffeh05:22:00
Refah ve varlık içinde yaşayan, gönençli
mükellefiyet05:21:59
Yüküm, yükümlülük
kurk05:21:47
Kuluçka, gurk
tombala05:21:44
Torbadan numaralı taşlar çekilerek, üzerinde numara yazılı kâğıtlarla oynanan bir talih oyunu
kaknem05:21:31
Çirkin, huysuz
Uslu05:21:23
Toplumu, çevresini rahatsız etmeyen, edepli, müeddep, yaramaz karşıtı
emel05:21:23
Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek
depreşme05:21:22
Depreşmek durumu
emir eri05:21:18
Subayların kıt"a ve daire dışında buyruklarında bulunan er, emirber
emeklilik05:21:16
Emekli olma durumu, tekaütlük
Sekiz05:21:11
Yediden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 8 VII
yalın ayak05:21:07
Ayakları çıplak
iade05:21:06
Alınmış bir şeyi geri verme
CÜMLE ALEM05:21:00
Herkes
suvare05:20:58
bk. Suare
kurander05:20:53
Hava akımı, cereyan
uzay üssü05:20:48
Uzay istasyonu
emaret05:20:42
Emirlik, beylik
muhabbet05:20:39
Sevgi
donama05:20:38
Süsleme, tezyin
Şiddet05:20:23
Bir hareketin, bir gücün derecesi, yeğinlik, sertlik
gündüz gözüyle05:20:13
Gündüzün, gündüz vakti, gün ışığında, her şeyin açık seçik görüldüğü saatlerde
müstemirren05:20:10
Ara vermeden, sürekli olarak
asit fenik05:20:08
bk. fenol
milli05:19:59
Milletle ilgili, millete özgü, ulusal
küf05:19:45
Ekmek, peynir gibi organik maddelerin üzerinde, nem ve ısının etkisiyle oluşan, çoğu yeşil renkli mantar
bagaj05:19:34
Yolcu yükü
tabı05:19:32
Mizaç, huy, tabiat, karakter
epitel05:19:31
bk. epitelyum
kümes05:19:23
Tavuk, hindi gibi evcil hayvanların barınmasına yarayan kapalı yer
katalizör05:19:18
Kimyasal tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan, katalitik etkiye yol açan madde
Tahkir05:19:15
Aşağılatma, onur kırma, onuruna dokunma
naiplik05:19:13
Naip olma durumu, niyabet
geçici05:19:04
Çok sürmeyen
yazılı kâğıdı05:18:56
Yazılı sınavda kullanılan ve cevapların yazıldığı kâğıt
dış yüz05:18:46
Bir şeyin dışarıdan görünüşü
çupra05:18:41
bk. çopra
besi05:18:37
Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirmek işi
elden ele geçmek05:18:34
bir şey sahip değiştirmek
aktarıcı05:18:26
Dam kiremitlerini aktarıp kırıkları yenileyen kimse
elöpen05:18:23
Kertenkele
tarafsızlık05:18:18
Tarafsız olma durumu, yansızlık; bîtaraflık
tahsil05:18:18
(para için) Alma, toplama
afaki05:18:10
Belli bir konu üzerine olmayan (konuşma), dereden tepeden
hokka05:18:08
Metal, cam veya topraktan küçük kap
Tanrı kayrası05:18:06
Tanrının dünya işlerinde beliren iyilik ve bilgeliği
NİNNİ05:17:57
Küçük çocukları uyutmak için söylenen türkü
idam sehpası05:17:57
Darağacı
peşi sıra05:17:56
Arkasından, ardından, ardı sıra
kullanma05:17:55
Kullanmak işi, istimal
geçersizlik05:17:55
Geçersiz olma durumu, hükümsüzlük
ince bağırsak05:17:50
Sindirim borusunun mideden kalın bağırsağa kadar olan yiyeceklerin sindirilmesi görevini yapan bölümü
Buddhist05:17:46
Buddhizm dininden olan kimse
el birliği etmek05:17:45
birlikte davranmak, dayanışmak
bezgin05:17:42
Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş
gasil05:17:40
Ölü yıkama
spazm05:17:35
Kasların, özellikle diz kaslarının iradesiz kasılması
osmiyum05:17:31
Mavi renkte, 2700° C de eriyen, plâtin filizlerinde bulunan çok kırılgan bir element. Kısaltması Os
ratıp05:17:26
Yaş, nemli
bahsetme05:17:23
Bahsetmek işi
zaman birimi05:17:21
Tekrarlanan gök olaylarına dayanılarak seçilen zaman aralığı
ruba05:17:06
Giysi, giyecek
ÇÖMLEK05:17:04
Toprak tencere
merzengûş05:16:57
Mercanköşk
mahlûk05:16:51
Yaratık, yaratılmış
sodyum klorür05:16:44
Tuz
rakor05:16:41
Sıhhî tesisatta iki boruyu döndürmeden birbirine bağlanmasını sağlayan bağlantı parçası
Kale05:16:34
Düşmanın gelmesi beklenebilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı
ekser05:16:23
Büyük çivi, enser
limon kabuğu05:16:22
Çeşitli maddelerin yapımında kullanılan ve limonu çevreleyen kabuk
kült05:16:18
Tapma, tapınma
sinagrit05:52:47
bk. sinarit
şal örneği05:52:45
Şallarda görülen motiflerle bezenmiş kumaş örtü, hırka için kullanılır
aktarma etmek05:52:42
aktarmak
etanol05:52:30
bk. alkol
villa05:52:28
Yazlıkta veya şehir dışında, bahçeli ve güzel, müstakil ev
lenfosit05:52:27
Kanda, kemik iliğinde, lenfte bulunan, tek ve çok iri çekirdekli, küçük, renksiz bir kan hücresi
pekmez kaynatmak05:52:13
pekmez yapmak
gümrük05:52:10
Bir ülkeye giren veya bir ülkeden çıkan mal ve eşya üzerinden alınan vergi
YERME05:52:10
Yermek işi, zem
orta hizmeti05:51:48
Bir evin temizlik işlerinin bütünü, orta işi
bedii05:51:34
Güzellik ölçülerine uyan, gözü gönlü okşayan, beğenilen