çoğunluk

1 İsim

Sayı üstünlüğü, ekseriyet

Cümle 1: Çoğunluk kazanmak. Çoğunluğun isteği. Cümle 2: Kapatılmış bir siyasî partinin mensuplarının üye çoğunluğunu teşkil edeceği bir siyasî parti kurulamaz. - Anayasa