ölçü

1 İsim

Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan

Bu değerlerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi

Cümle 1: Metre, kilo, litre birer ölçüdür. Cümle 2: Hayalimde birdenbire zaman ölçüsü değişti, gece uzadı, derinleşti. - R. N. Güntekin Cümle 3: Ziyanımız, ölçülere sığmayacak kadar büyüktür. - R. E. Ünaydın

Ölçme sunucu bulunan rakam

Cümle 1: Odanın ölçüsü.

Belirlenmiş boyut

Cümle 1: Elbise ölçüsü. Bel ölçüsü.

Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu

Cümle 1: Hiçbir şeyde ölçüyü aşmamalı.

Değer, itibar

Cümle 1: Şimdiki ölçülere uymaz bir biçimi vardı. - Y. Z. Ortaç

Ölçüt

Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı

Bir manzumedeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin