öncel

1 İsim

Bir görevde, meslekte kandinden önce yerini tutmuş olan kimse, selef, ardıl karşıtı

(çokluk olarak) Bizden önce yaşamış olanlar

Sonucun çıkarıldığı önerme veya önermeler