ördek

1 İsim

Perde ayaklılardan, evcil ve yabanî türleri bulunan su kuşu (Anas)

Cümle 1: Üç ördek onları görünce paytak paytak kaçıştılar. - H. Taner

Erkek hastaların yataktan kalkmadan içine idrar yapmak için kullandıkları boynu eğri kap

Uzak yolculuklarda sürücülerin yollardan aldıkları yolcu