örgüt

1 İsim

Ortak bir amaç veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlik, teşekkül, teşkilât

Cümle 1: Örgütteki dosyası da çoktan dürülmüştü. - T. Buğra

Bir kuruluşa bağlı alt bölümlerin bütünü