öncesiz

1 Sıfat

Zamanda başlangıcı olmayan, ezeli

Cümle 1: Evren öncesizdir.