ürküntü

1 İsim

Ürkme duygusu, tevahhuş

Cümle 1: Yanıma oturunca doğrusu içime bir ürküntü geldi. - F. R. Atay Cümle 2: Işıltılı gözlerinde en ufak bir ürküntü yoktu. - N. Araz