üstüne

1 Zarf

İlişkin, üzerine, dair

Cümle 1: Arkadaşım aşk ve evlilik üstüne konuşulacak şeyler bulmuştu. - Sait Faik Abasıyanık

Hesabına

Cümle 1: Kahveci içilen kahveleri Esat Ağanın üstüne yazıyor. - M. Ş. Esendal

...-e göre, uygun olarak

Cümle 1: Paris'e yazıldı. Oradan ölçü üstüne gönderdiler; insan Paris'e kendi gidip diktirmeli. - M. Ş. Esendal

...-den sonra

Cümle 1: Ben rakının üstüne şarap içmem diyecek oldu. - H. Taner

Kendinden önce gelen sözün ikileme biçiminde anlamını pekiştirme ve sıklığını ifade etmek için kullanılır

Cümle 1: Memleketten mektup mektup üstüne para istemiyorlardı o sıralarda... - Sait Faik Abasıyanık