çözüm yolu

1 İsim

Bir güçlüğü giderme çaresi

Cümle 1: Sonunda ikisi ortası bir çözüm yolu bulundu. - T. Buğra