çük

1 İsim

Erkeklik organı

2 Zarf

bk. aşağı cuk oturmak