çabucacık

1.ZarfÇabucak, sür'atle
Cümle 1: İşini çabucacık bitirdi.

Son Arananlar

müstemlekecilik21:12:51
Sömürgecilik
alım satım21:12:50
Satın alma ve satma işi, alış veriş
mışıl mışıl21:12:45
Rahat sessiz ve derin soluk alarak
ARGAÇLAMA21:12:44
Argaçlamak işi
müteaddit21:12:23
Çok, birçok
macun21:12:14
Hamur kıvamına getirilmiş madde
sünnet21:12:06
Hz.Muhammed"in Müslümanlarca uyulması gerekli sayılan davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş olduğu söz
şişman21:11:47
Deri altında fazla yağ toplanması sebebiyle vücudun her yanı şişkin görünen kimse, şişko, mülâhham
hisse senedi21:11:31
Ortaklık sermayesinin belirli bir parçasını değerlendiren belge, pay belgiti, aksiyon
kayın21:11:23
Kayıngillerin örnek bitkisi olan, kerestesi beyaz bir orman ağacı (Fagus orientalis)
aç gözlülük21:11:20
Aç gözlü olma durumu veya aç gözlüye yakışacak davranış, doymazlık, tamahkârlık, tamah
TAHIL21:11:12
Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, pirinç gibi ürünlerin genel adı, hububat
Yavaşça21:11:05
Oldukça yavaş, usulca
Tehir etmek21:10:59
ertelemek
çekingen21:10:55
Her şeyden çekinme huyu olan, ürkek, sıkılgan, muhteriz
varagele21:10:48
Bir şeyi, bir yerden bir yere çekerek götürüp getirmeye yarayan halat
Dövme21:10:45
Dövmek işi
yelken açmak21:10:35
yola çıkmak için hareket etmek
mübalağa21:10:25
Abartma, abartı
lepra21:10:25
Cüzam
mayası bozuk21:10:16
Kötü yaradılışlı, karaktersiz
Bacaksız21:10:10
Bacağı olmayan
payda21:10:06
Bayağı kesirlerde birimin kaç eşit parçaya bölünmüş olduğunu gösteren sayı, mahreç; payda, payın altına yazılarak yatık bir çizgi ile ondan ayrılır
anıtsal21:10:06
Anıt niteliğinde olan, anıta benzeyen, abidevî
kestirme21:10:05
Kestirmek işi
Çatal21:09:46
İki veya daha çok kola ayrılan değnek
idadi21:09:37
Eskiden lise derecesindeki okullara verilen ad
eyeri boş kalmak21:09:35
binicisi ölmek
kolaylık21:09:24
Kolay olma durumu
tan yeli21:09:06
Sabaha doğru çıkan hafif rüzgâr
bayram21:09:05
Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler
Sepet21:09:02
Saz, kamış veya ince dallardan örülerek yapılan, genellikle sapı olan, yiyecek ve eşya taşımak için kullanılan kap
solmak21:09:00
Tazeliğini, diriliğini veya parlaklığını yitirmek
eşsiz21:08:52
Eşi benzeri olmayan veya eşi benzeri görülmemiş olan
trafo21:08:35
Transformatör sözünün kısaltılmışı
kampanya21:08:09
(politika, ekonomi, kültür gibi alanlarda) Belirli bir süredeki etkinlik dönemi
utma21:07:50
Utmak işi
BAR21:07:35
Anadolu"nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritmli bir halk oyunu
sorumluluk düşmek21:07:20
sorumlu sayılmak, sorumlu olarak görülmek
kiliz21:07:11
Hasır otu, saz, kamış, kofa
VESİLE21:06:56
Sebep, bahane
sütlü kengel21:06:30
Deve dikeni
öngörülü21:06:21
Bir işin ileride nasıl olacağını kestirerek ona göre davranan, öngörüsü olan, durendiş
şerir21:06:17
Kötü, kötülükçü, fesat kimse
mütemmim21:06:02
Tamamlayan, bütünleyen, bitiren
değişme21:05:33
Değişmek işi
İÇTEN21:05:14
Yürekten, candan, samimî
Hane21:05:06
Ev, konut
Pusu21:04:45
Birine saldırmak için saklanarak beklenen yer
nihale21:04:41
Sofrada kullanılan sahan altlığı
Siyasi21:04:24
Siyasetle ilgili, siyasal, politik
eğitme21:04:19
Eğitmek işi, terbiye etme
kavram21:03:55
Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon
merkez21:03:26
Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek
anatomici21:03:17
Anatomi uzmanı
derici21:03:04
Dericilik yapan kimse
secde21:02:18
Namaz kılarken alnı, el ayaklarını, dizleri ve ayak parmaklarını yere getirerek alınan durum
dolandırıcılık21:01:57
Dolandırıcı olma durumu veya dolandırıcıya yakışır iş
ücra21:01:31
Çok uçta, kenarda veya uzakta bulunan
kaka21:01:16
(çocuk dilinde) Kötü, çirkin
kadirşinas21:01:10
Değerbilir, iyilikbilir
akmak21:00:47
(bu gibi maddeler) Aşağıya, yere düşmek
mercan21:00:46
Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan, mercanlar sınıfının örneği olan, kırmızı kalker iskeletli hayvan (Corallium rubrum)
her biri21:00:06
Ayrı ayrı hepsi
Tartımlı20:59:46
bk. dizemli
deterjan20:59:42
Petrol türevlerinden elde edilen, temizleme, arıtma özelliği bulunan, toz, sıvı veya krem durumunda olabilen kimyasal madde, arıtıcı
yedek20:58:21
Gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan
gedikli20:57:24
Gediği olan
gezinti20:56:57
Uzak olmayan bir yere yapılan gezi, tenezzüh
KIRKI20:56:54
Kırkmak işi
geleni20:56:09
Tarla faresi, büyük fare
sıtmalanma20:55:20
Sıtmalanmak işi
lezzet20:55:15
Ağız yoluyla alınan tat
Ayni20:54:46
Gözle ilgili
YOKSUL20:54:38
Geçinmekte çok sıkıntı çeken (kimse), fakir
HUYLANMA20:54:16
Huylanmak işi
bülten20:53:52
Özel veya resmî kurum ve kuruluşlar veya yetkili kişilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli veya süresiz yayımlanan duyuru
yerine koymak20:53:41
gibi görmek, saymak
Nd20:52:54
Neodim"in kısaltması
yazanak20:52:52
Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme, araştırma sonucunu, düşünceleri veya tespit edilenleri bildiren yazı, rapor
muflon20:52:43
Yabanî koyun, argali
Sahipsiz20:52:39
Kimsenin malı olmayan, iyesiz
UYGARLIK20:52:28
Uygar olma durumu, medeniyet, medenîlik
Billursu20:52:21
Billûra benzeyen, billûru andıran, kristaloit
lâkayt20:52:04
İlgisiz, aldırmaz, umursamaz, kayıtsız
tükenmişlik20:52:04
Gücünü yitirmiş olma, çaba göstermeme durumu
Dokümanter20:51:33
Belgesel
lamel20:51:23
Mikroskopla yapılan incelemede bazen lâmların üstüne kapatılan dört köşe, küçük ve ince cam parçası
Ekmek20:51:22
Toprağı ekip biçmek için kullanmak
Kadıköy taşı20:50:53
Kuvars ve opal liflerinden oluşan, mühür ve süs eşyası yapımında kullanılan, yarı billûr silis
HO20:50:53
Holmiyum"un kısaltması
kullanılmış20:50:35
Az veya çok bir zaman için başkasının malı olmuş, yeni olmayan, müstamel
Kr20:50:00
Kripton"un kısaltması
heyulâ20:49:49
Korkunç hayal
mine20:49:03
Metal eşya üzerine vurulan renkli cam katmanı
defalarca20:48:54
Sık sık, sürekli olarak
bedava20:47:06
Karşılıksız, parasız, emeksiz
yer sıçanı20:47:03
Köstebek
Başvuru20:46:55
Başvurmak işi, müracaat
itişip kakışmak20:46:46
birbirini itmek
icmal20:46:27
Özet, kısaltma
plebisit20:46:25
Devletler hukukunda bir ulusun hangi devlete bağlanacağıyla ilgili oylama
galeri20:46:20
Bir yapının birçok bölümlerini aynı katta birbirine bağlayan içten veya dıştan yapılmış geniş geçit
yayan20:46:04
Yürüyerek
süet20:45:52
bk. podosüet
dekoratif20:45:50
Dekor olarak kullanılan, süslemeye yarayan, süsleyici, tezyinî
Kibirli20:45:43
Kendini büyük gören, büyüklenen
rejisör20:45:36
Tiyatro ve sinema oyunlarında oyuncuların rollerini dağıtıp oyunu düzenleyen, metin, yorum, dekor, müzik gibi ögeler arasında birlik sağlamaya çalışan sanatçı, yönetmen
galsame20:45:22
Solungaç
termostat20:45:12
Bir yer veya nesnenin ısısını kendiliğinden düzenleyen, aynı derecede olmasını sağlayan cihaz, ısı denetir
Ga20:45:02
Galyum"un kısaltması
tunç20:44:55
Bakır, çinko ve kalay alaşımı, bronz
zayıflama20:44:49
Zayıflamak işi veya durumu
Narin20:44:38
İnce yapılı, yepelek, nazenin
gadir20:44:08
Haksızlık etme, zarar verme
mutabakat20:44:00
Uyuşma, anlaşma, itilâf
HALİS20:43:55
Katışık olmayan, katışıksız, saf
vasilik20:43:24
Vasi olma durumu, vasinin yaptığı iş, vesayet
ram20:42:11
Boyun eğen, kendini başkasının buyruğuna bırakan
İnancılık20:42:10
Temel gerçeklerin akılla kavranamayacağını, ancak inan yoluyla elde edilebileceğini savunan öğretilerin genel adı, imaniye, fideizm
Girişik20:41:15
Birbirinin içine girmiş, karışmış olan, girift
çatı örtüsü20:40:52
Çatıların üstüne kiremit, çinko ve oluklu sac vb. ile kaplanan, tavana su geçmesini önleyen yapı bölümü
iffetsiz20:40:34
İffetini korumayan, silisiz
metot20:40:00
Yöntem
yüzergezer20:39:44
Karada olduğu gibi suda da kullanılabilen (araba, tank, uçak gibi) araç, amfibi
Payan20:39:35
Son, sonuç, nihayet
münasip20:39:34
Uygun, yerinde
Kukuletalı20:38:37
Kukuletası olan
berlam20:37:49
İnce pullu, sırtı açık kahverengi, yanları ve karnı beyaz, ortalama 30-40 cm boyunda, Marmara ve Ege deniziyle Akdeniz"de bol bulunan bir balık türü (Merluccius merluccius)
MUHAFIZ20:37:49
Birini veya bir şeyi koruyan, kollayan, gözeten kimse, koruyucu