çabucacık

1 Zarf

Çabucak, sür'atle

Cümle 1: İşini çabucacık bitirdi.