çakır çukur

1 Zarf

Çak çuk diye ses çıkararak

İsim

Girintili çıkıntılı, pürüzlü yüzey

Cümle 1: Her taraf çakır çukur.