çapkın

1 Sıfat

Geçici aşklar arkasında koşan

Cümle 1: Sen onun karşısına çapkın bir adam gibi çıktın. - P. Safa

Cinsellik taşıyan veya hatırlatan

Cümle 1: Bunlar, herhangi bir caz havasına uyar gibi omuz, gerdan kırar, kalça sallar ve mantolarını çapkın bir eda ile şöylece omuzlarının üstüne atıverirler. - H. E. Adıvar

Haylaz

Cümle 1: İyidir, hoştur... ille velâkin birazcık delişmendir, birazcık çapkındır. - O. C. Kaygılı

Okşayıcı bir söz gibi de kullanılır

Cümle 1: Kostüm yeni, potinler yeni, gömlek yeni... güvey mi giriyorsun çapkın? - P. Safa