çaprazlama

1 Zarf

Çapraz olarak, makaslama

Cümle 1: Yatağı çaprazlama tam bu papazın yatağı hizasında idi. - Y. K. Karaosmanoğlu

İsim

Testerenin keserken sıkışmaması için dişlerini belli ölçülere göre sağa sola bükme

İsim

Evirme