çardak

1 İsim

Tarla, bahçe gibi yerlerde ağaç dallarından örülmüş barınak

Asma gibi bitkilerin dallarını sardırmak için direklerle yapılmış yer

Cümle 1: Evin bahçeye açılan tahta kapısının üstündeki çardakta koruklar sarkıyordu. - O. Rifat

Kameriye

Cümle 1: Çardağın boşluğuna girdiğimiz vakit durmuş, eliyle yanağımı sıkmış, çenemi okşamıştı. - R. H. Karay