çekül

1.İsimUcuna küçük bir ağırlık bağlanmış iple oluşturulan, yer çekiminin doğrultusunu belirtmek için sarkıtılarak kullanılan bir araç, şakul

Son Arananlar

çekül11:57:49
Ucuna küçük bir ağırlık bağlanmış iple oluşturulan, yer çekiminin doğrultusunu belirtmek için sarkıtılarak kullanılan bir araç, şakul
pürtüklü11:57:49
Pürtükleri olan
arzu etmek11:57:48
yürekten istemek
budama11:57:44
Budamak işi
yer bilimi11:57:42
Yer yuvarlağının yapısını, birleşimini, evrimini inceleyen bilim, jeoloji
Arazi11:57:41
Yer yüzü parçası, yerey, yer, toprak
krater11:57:40
Yanardağ ağzı
çelişme11:57:40
Birbirine ters olma, birbirini tutmama
DÜŞÜNÜŞ11:57:39
Düşünmek işi veya biçimi, mütalâa
teferruatlı11:57:38
Ayrıntılı
saniye11:57:37
Bir dakikanın veya bir derecenin altmışta biri
düşme11:57:36
Düşmek işi
pat11:57:35
Yassı, basık
trigonometri11:57:33
Üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik kolu, müsellesat
kalıtım bilimi11:57:31
Bitki, hayvan ve insanların kalıtım olaylarını inceleyen bilim, genetik
salıverilme11:57:28
Salıverilmek işi
Çakıl11:57:27
Küçük veya orta boyda taş parçası, çakıl taşı
idil11:57:23
Kır yaşamı içinde aşk konusunu işleyen kısa şiir
yük asansörü11:57:23
Yüksek katlara yük çıkarmak için yapılan asansör
hazır olmak11:57:21
hazır durumda bulunmak
peltek11:57:19
Dilini dişlerinin arasına alır gibi konuşan ve bu yüzden s, z gibi sesleri kusurlu söyleyen
yaralama11:57:17
Yaralamak işi
ÇÖPLÜK11:57:13
Çöplerin atıldığı yer, süprüntülük, mezbele
Merhamet11:57:10
Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan duyulan üzüntü, acıma
Sindirim11:57:09
Besinlerin çeşitli enzimlerle eritilerek, parçalanarak ince bağırsakta emilebilir, kana karışabilir duruma gelmesi için uğradıkları fiziksel ve kimyasal değişikliklerin bütünü, hazım
tava11:57:08
Yağ kızdırmak, yiyecek kızartmak gibi işlere yarayan, uzun saplı yayvan kap
belirtili11:57:05
Belirtisi olan
Lanet11:57:03
Tanrı"nın sevgi ve ilgisinden mahrum olma, beddua
makineli11:57:02
Makinesi olan, makine ile işleyen
temelli11:56:59
Herhangi bir nitelikte temeli olan
çiğit11:56:58
Çekirdek, özellikle pamuk çekirdeği
çatpat11:56:58
bk. çatapat
t11:56:57
Trityum"un kısaltması
üstelik11:56:57
Üste verilen şey
sof11:56:56
Bir çeşit sertçe, ince yünlü kumaş
seçmek11:56:55
Birine oy vererek bir göreve getirmek
tim11:56:55
Bir silâhı, bir telsiz istasyonunu vb. yi çalıştırmak için kurulan topluluk
medar11:56:53
Dönence
ŞAHSİYET11:56:53
Kişilik, belirgin özellik
kusturucu11:56:53
Kusturan, kusmaya yol açan
şeamet11:56:51
Uğursuzluk, kademsizlik, nuhuset
Uslu11:56:49
Toplumu, çevresini rahatsız etmeyen, edepli, müeddep, yaramaz karşıtı
depreşme11:56:49
Depreşmek durumu
radyatör11:56:46
Bir akaryakıtın yanmasından veya sıcak bir akışkandan aldığı ısıyı dışarı ileten dilimli borulardan oluşan ısıtma aracı
İki11:56:45
Birden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 2, II
alesta11:56:45
Harekete hazır, tetikte
sponsorluk11:56:43
Sponsorun yaptığı iş
sarı humma11:56:41
bk. sarı humma
hizaya getirmek11:56:41
birinin davranışlarını düzeltmek, yola getirmek
İzinsiz11:56:39
Ceza olarak hafta sonu veya tatil günü çıkmasına izin verilmeyen (asker veya yatılı öğrenci)
Anlaşmazlık çıkmak11:56:38
bir konuda uyuşmazlık söz konusu olmak
nim11:56:37
Yarı
yalnız11:56:36
Yanında başkaları bulunmayan
tebdil11:56:35
Değiştirme
farenjit11:56:30
Yutak iltihabı, hunnak, anjin
farenjit11:56:30
Yutak iltihabı, hunnak, anjin
hamakat11:56:29
Ahmaklık
aidiyet11:56:25
Ait olma durumu, ilişkinlik
denk11:56:18
Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri
Payan11:56:16
Son, sonuç, nihayet
kafkasyalı11:56:16
Kafkasya halkından olan (kimse)
Kararlama11:56:16
Kararlamak işi
Şiddet11:56:13
Bir hareketin, bir gücün derecesi, yeğinlik, sertlik
tenzilât11:56:13
Fiyat indirimi, iskonto
alalama11:56:12
Alalamak işi, kamuflâj
Ası11:56:11
Asmak işi
beriki11:56:09
Beride olan
atlet11:56:09
Atletizmle uğraşan kimse
Cümle alem11:56:08
Herkes
MEŞGULİYET11:56:06
Meşgul olma, uğraşma durumu
selen11:56:05
Ses, haber, bilgi
aşık olmak11:56:04
sevmek, tutulmak
genç11:56:03
Yaşı ilerlememiş olan ihtiyar karşıtı
kağıt oyunu11:56:02
İskambil kâğıdı ile oynanan oyun
çatı11:56:02
Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü
ipotekli11:56:01
Rehinde bulunan, rehine konulmuş
iskarpela11:55:56
Tahta, metal veya taşı işlemeye yarayan çelik araç
müessir11:55:56
Dokunaklı
şefaat etmek11:55:55
birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için aracılık etmek
SALDIRI11:55:54
Kötülük veya yıpratma amacıyla, bir kimseye karşı doğrudan doğruya silâhlı veya silâhsız bir eylemde bulunma, hücum, taarruz, tecavüz
iklimleme cihazı11:55:52
İstenilen iklimleme şartlarını sağlayan alet, klima
SAHİP OLMAK11:55:51
mülkiyetinde olmak, elinde bulundurmak
çupra11:55:50
bk. çopra
BİKİR11:55:48
Kızlık, erdenlik
üretme11:55:45
Üretmek işi veya durumu, çoğaltma
tutukluluk11:55:45
Tutuklu olma durumu, mevkufiyet
Zeban11:55:43
Dil, lisan
kongre11:55:42
Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı
hokka11:55:42
Metal, cam veya topraktan küçük kap
Pomakça11:55:40
Pomak dili
mimoza11:55:39
Baklagillerden, çiçekleri sarı ve bazı türlerine beyaz veya menekşe renginde, yaprakları akasya yaprağına benzeyen bir süs bitkisi (Mimosa)
cin fikirli11:55:37
Çok anlayışlı, çok kurnaz, zeki
uskumrugiller11:55:36
Açık denizlerde yaşayan, mekik biçiminde uzun gövdeli, örnek hayvanı uskumru olan bir balık familyası
inanç11:55:36
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
biteviyelik11:55:35
Aynı biçimde sürüp gitme durumu
Ahu11:55:34
Ceylan, karaca
tetanos11:55:34
İnsan ve hayvan vücuduna açık yaralardan giren, genellikle toprakta, gübrede yaşayan bir basilin yol açtığı, kasların sürekli ağrılı kasılmasıyla kendini gösteren ateşli ve tehlikeli bir hastalık, kazıklı humma
oyun yazarlığı11:55:33
Oyun yazma işi
aksiyom11:55:32
Kendiliğinden apaçık olan ve böyle olduğu için öteki önermelerin ön dayanağı olan temel önerme, belit, mütearife
dördün11:55:31
Ay veya benzeri gök cisimleri çemberlerinin yarısının aydınlık olduğu evre, yarım ay, terbî
DOLAŞMA11:55:30
Dolaşmak işi
liboş11:55:28
Liberal ekonomiyi ve liberal siyaseti savunurken çabucak zengin olmayı amaçlayan ve bu yolda hiçbir değer yargısını kabul etmeyen, her şeyi mubah gören kimse
TESPİT11:55:27
Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
Kavşak11:55:27
Akarsu, yol gibi uzayıp giden şeylerin kesiştikleri veya birleştikleri yer
Aymak11:55:25
Gerçeği anlamak
ince bağırsak11:55:25
Sindirim borusunun mideden kalın bağırsağa kadar olan yiyeceklerin sindirilmesi görevini yapan bölümü
Cihaz11:55:23
Aygıt, alet, takım
Buddhist11:55:23
Buddhizm dininden olan kimse
bezgin11:55:22
Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş
cami11:55:21
Müslümanların hep birlikte namaz kılmak için toplandıkları yer
yabani gül11:55:20
bk. yaban gülü
zehirlenme11:55:20
Zehirlenmek durumu
gelin alayı11:55:18
Gelini damat evine götürmek için gidenlerin hepsi
dairesel11:55:14
Daire ile ilgili, daire biçiminde olan
yansıma11:55:13
Yansımak işi
meddücezir11:55:12
bk. gelgit
tarlakoz11:55:11
Bir tür küçük manyat ağı
KORKMAK11:55:10
Kaygı duymak, endişe etmek
cüsseli11:55:09
İri yapılı, iri gövdeli, iri yarı (insan)
ornatma11:55:08
Ornatmak işi, ikame etme
şehbender11:55:07
Konsolos
elbet11:55:07
Her hâlde, şüphesiz, kuşkusuz
bahsetme11:55:06
Bahsetmek işi
toz toprak11:55:05
Bulut hâlinde olan toz
öz su11:55:03
Bitki ve hayvan dokularında bulunan sıvılara verilen ad, usare
titremek11:55:02
Kaslar hızlı küçük kasılmalarla sarsılmak
gelin alıcı11:55:01
Gelini götürmek için oğlan evinden gelen kimse
Kaynamak11:55:00
(böyle bir sıvının içinde bulunan şey) Fokurdamak
kayra11:54:58
Yüksek tutulan veya sayılan birinden gelen iyilik, lütuf, ihsan, atıfet, inayet
etraflıca11:54:57
Derinlemesine, ayrıntılı olarak, etraflı