çelişme

1 İsim

Birbirine ters olma, birbirini tutmama

Cümle 1: Fikirlerindeki çelişmeyi belirtip adamı kıskıvrak bir kapana sıkıştırır. - H. Taner

Önerme, yargı, kavram ve terimlerin birbirini tutmama durumu