çenebaz

1 Sıfat

Çok konuşan, çenesi kuvvetli, çeneli

Cümle 1: Bu, otuz yaşlarında çenebaz ve oynak bir duldu. - R. N. Güntekin