cengel

1 İsim

Otlarla ve sık ağaçlarla örtülü geniş Hindistan ormanlarına verilen ad

2 İsim

Bir yere takılmaya, geçirilmeye yarayan eğri ve ucu sivri demir

Cümle 1: Kız eğilmiş, panjurun kanatlarını çengellerine takıyor. - R. H. Karay

Basketbolda çembere yan durarak tek elle baş üzerinden geçirilerek atılan şut, çengel atış