Çerkez

1 İsim

Kafkasya'da yaşayan bir boy veya bu boydan olan kimse

Sıfat

Çerkezlere özgü, Çerkezlerle ilgili