öğrenci

1 İsim

Öğrenim görmek amacıyla herhangi bir öğretim kurumunda okuyan kimse, talebe, şakirt

Bir bilim veya sanat yetkilisinin gözetimi ve yol göstericiliği altında belli bir konuda çalışan kimse

Cümle 1: Kant'ın öğrencisi.

Özel ders alan kimse