öküz arabası

1 İsim

Öküz koşulmuş araba

Cümle 1: Çeşmenin önünde birkaç öküz arabası ve bir dizi kağnı dinleniyor. - A. Gündüz