öncelik

1 İsim

Bir şeyin öbüründen önce olması durumu, takaddüm