özezer

1 Sıfat

Özezerlikle ilgili olan, mazoşist

İsim

Özezerlik sapıncı gösteren kimse, mazoşist