öznel

1.SıfatÖzneye ilişkin olan, öznede oluşan, nesnelerin gerçeğine değil, bireyin düşünce ve duygularına dayanan, enfüsî, sübjektif, nesnel karşıtı

Son Arananlar

tezek11:46:13
Yakıt olarak kullanılan kurutulmuş sığır tersi
siyahlık11:46:11
Siyah olma durumu, kara renk
malûm11:46:10
Bilinen, belli
nitelendirme11:46:09
Nitelendirmek işi, vasıflandırma
VARAN11:46:09
Bir olayın tek kalmayıp arkadan daha başkalarının gelebileceğini anlatmak için birden başlayarak sıra ile sayıların başına getirilir
gına gelmek11:46:09
usanmak, bıkmak
apraksi11:46:08
bk. işlev yitimi
naaş11:46:08
Ölen kimsenin vücudu, ceset
sihirli11:46:07
Büyülü, afsunlu, füsunkâr
NÜANS11:46:07
Ayırtı, çalar, fark
alternatif11:46:06
Seçilebilecek bir başka yol, yöntem; seçenek
ülkücü11:46:05
Bir ülküye çıkar gütmeden bağlı olan, idealist
dikdörtgen11:46:03
Açıları dik olan paralel kenar
ÖKSE11:46:01
Ökse otu saplarından veya çoban püskülü kabuklarından çıkarılan yapışkan macun
dâhilî deniz11:46:01
bk. iç deniz
Paskalya11:46:00
Hristiyanların, her yıl İsa Peygamberin dirildiğine inanılan günün yıl dönümünde kutladığı bayram
mütalâa etmek11:45:57
okumak
yemin kasem11:45:54
Yemin etme
indirimli11:45:53
Fiyatında değer düşürümü yapılmış, tenzilâtlı, ıskontolu
pal11:45:50
Bir cins güvercin
İçerik11:45:50
Bir şeyin içinde bulunan ögelerin bütünü, muhteva
meşgale11:45:50
Uğraşılan şey, iş güç, uğraşı
sözleşme yapmak11:45:49
bir sözleşmeyi yazılı olarak belirlemek, mukavele yapmak, kontrat yapmak
tekemmül etmek11:45:48
olgunlaşmak, yetkinleşmek, erginleşmek
isteklenme11:45:48
İsteklenmek işi
talk11:45:47
Genellikle açık yeşil, toz durumundayken yağlı bir görünümde, özgül ağırlığı 2,7, sertliği 1 olan, hidratlı doğal magnezyum
ihtiyarlamak11:45:46
İhtiyar görünüşü almak, ihtiyar görünmek
Tali11:45:45
İkinci derecede olan, ikincil
özgünleşme11:45:44
Özgünleşmek işi
SECCADE11:45:41
Bir kişinin üzerinde namaz kılabileceği büyüklükte, halı veya kumaştan yaygı, namazlık
üzerinde durmak11:45:40
bir işe önem vermek, bir işle yakından sürekli ilgilenmek
Ürem11:45:39
Faiz, getiri
numara yapmak11:45:35
bir hareketi yalandan yapmak veya yapar gibi görünmek
tecrübesizlik11:45:34
Tecrübesiz olma durumu
uyuşuk uyuşuk11:45:33
Uyuşuk bir biçimde, uyuşuk olarak
mühtedi11:45:31
Dönme
murat11:45:29
İstek, dilek
baharatlı11:45:25
Baharatı olan
Meles11:45:24
Beli çökük at
alt dudak11:45:23
Dudaklardan altta bulunanı
Burun otu11:45:23
Burna çekilen tütün, enfiye
kaşbastı11:45:22
Başa ve alna bağlanan bağ, çatkı
ziraatçılık11:45:21
Tarımcılık
Tümce11:45:20
Cümle
Öç11:45:19
Kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme isteği ve işi, intikam
buğrA11:45:16
Erkek deve, iki hörgüçlü deve
amerikan11:45:16
Amerika Birleşik Devletleri halkından olan kimse
HOŞUNA GİTMEK11:45:13
biri beğenmek
sükun11:45:12
Sükûnet
müddet11:45:12
Süre
siren11:45:12
Taşıtlarda bulunan, tiz ses çıkaran alet, canavar düdüğü
açısal11:45:10
Açı ile ilgili
ister11:45:08
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu şey, gerek, icap, lüzum
hamsi11:45:07
Hamsigillerden, Akdeniz, Karadeniz ve Batı Avrupa kıyılarında avlanan, 10-12 cm boyunda, ince uzun bir balık (Engraulis encrasicholus)
takma ad11:45:07
Kendi adından başka eğreti alınan ad, mahlâs
memleha11:45:06
Tuzla
etyaran11:45:04
Daha çok parmaklarda olan, derinlere kadar işleyen dolama, kurlağan
el birliği etmek11:45:03
birlikte davranmak, dayanışmak
takla böceği11:45:02
Kın kanatlılardan, sırtüstü çevrildiğinde göğsündeki özel bir organın yardımıyla takla atarak düzgün durma yeteneğinde olan ve tel kurdu denilen kurtçukları dolayısıyla önem taşıyan böcek (Agriotes lineatus)
Hızlı11:44:59
Çabuk, seri, sür"atli
katalepsi11:44:58
İradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom
geri çekilme11:44:57
savaşı daha elverişli şartlarda sürdürmek amacıyla bir askerî birliğin düşmandan çözülerek başka bir mevzi veya bölgeye hareket etmesi, ricat
beceriksizlik11:44:57
Beceriksiz olma durumu
ayak diremek11:44:56
bir düşünceyi, bir davranışı sonuna kadar sürdürmek, kendi tutumundan şaşmamak
basbayağı11:44:55
Alışılandan, bilinenden hiçbir değişikliği olmayan
hengâme11:44:55
Patırtı, gürültü, kavga
prematüre11:44:54
Vaktinden önce, erken doğmuş (bebek)
sesçil11:44:51
Sesleri bütün özellikleri ve ayrıntılarıyla gösteren, fonetik
harp okulu11:44:51
Türk Silâhlı Kuvvetlerine subay yetiştiren yüksek okul, harbiye
Titan11:44:50
Atom numarası 22, atom ağırlığı 47,90 olan, özellikleri bakımından silisyumla kalaya yaklaşan, yoğunluğu 4,5 olan, 1675° C ye doğru eriyen, parlak beyaz renkli, basit element. Kısaltması Ti
parasız pulsuz11:44:49
Yoksul, züğürt
pul11:44:49
Posta parası karşılığı mektuplara, damga resmine karşılık kâğıtlara yapıştırılan, basılı küçük kâğıt parçası
Cüppe11:44:46
bk. cübbe
dolaş11:44:45
bk. sarmaş dolaş
sınırsız11:44:45
Sınırı olmayan, bir sınırla ayrılmamış olan, hudutsuz
antisemit11:44:44
Yahudilik aleyhtarlığı
yusyuvarlak11:44:42
Çok yuvarlak, küre biçiminde olan
tiksindirici11:44:40
Tiksinilecek durumda olan, menfur
Eşkenar11:44:39
Kenarları eşit olan
yengeç11:44:38
Zodyak üzerinde İkizler ve Aslan burçları arasında bulunan burç. Zodyak
evren doğumu11:44:38
Evrenin oluşumu, kökeni, doğuşu ve yaradılışı ile ilgili kuram, kozmogoni
Gönül eri11:44:37
Hoşgörüsü geniş, açık yürekli, güvenilir kimse, rint, ehlidil
İlkel11:44:36
İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidaî, primitif
sinsi11:44:36
Kötülük yaparken gizli ve kurnaz olan
silisyum11:44:34
Atom sayısı 14, atom ağırlığı 28,09, yoğunluğu 2,34 olan, 1420 C de eriyen, endüstride geniş ölçüde kullanılan ve doğada oksijenden sonra en bol bulunan element. Kısaltması Si
yarenlik11:44:34
Yakın arkadaşlık, muhabbet
çok eşlilik11:44:33
Karı veya kocadan herhangi birinin birden çok sayıda olmasının toplumsal olarak onayladığı evlilik biçimi, poligami
utanç duygusu11:44:31
İnsanın ruh dünyasında oluşan utanma duygusu
ŞÜPHE11:44:31
Kuşku
Rutin11:44:30
Alışılagelen, sıradan, sıradanlık, çeşitlilik göstermeyen, alışılagelmiş düzen içinde yapılan
fototaksi11:44:29
bk. fototaktizm
muhakkak11:44:28
Doğruluğu, gerçekliği kesin olarak bilinen, gerçekliği kesinleşmiş
yaka paça (götürmek)11:44:28
hiçbir itiraz dinlemeden ve zorla (götürmek)
Ho11:44:27
Holmiyum"un kısaltması
saz şairi11:44:24
Saz çalarak şiirler, deyişler ve destanlar söyleyen halk sanatçısı, ozanı
acımtırak11:44:24
Acımsı
Başkomutan11:44:23
Savaşta bir devletin bütün kara, deniz ve hava kuvvetlerine komuta eden en büyük komutan, başkumandan, serdar
sakla samanı, gelir zamanı11:44:23
gereksiz görülen şey ileride gerekli olabilir
araba vapuru11:44:21
Arabalı vapur
zarar görmek11:44:19
kötü sonuca uğramak
DAĞ LALESİ11:44:17
Düğün çiçeğigillerden, mor renkli, çan biçimi tüylü çiçekleri olan otsu bir bitki, anemon (Anemone vulgaris)
faz11:44:16
Evre, safha
Hint kirazı11:44:16
Sumak familyasından, sıcak ülkelerde yetişen, zeytin büyüklüğünde yenilir bir meyvesi olan büyük bir ağaç, mango (Mangifera domestica)
Proses11:44:15
Süreç
şalgam11:44:14
Turpgillerden, yumru köklü bir bitki (Brassica rapa)
revak11:44:13
Üstü örtülü, önü açık yer, sundurma
Olağan11:44:12
Sık sık olan, olagelen, tabiî
Cereyan11:44:08
Bir yöne doğru akma, akış, akıntı
âdet olmak11:44:07
öteden beri yapılır olmak
soru eki11:44:05
Soru kavramı veren mi eki
Trent11:44:04
Eğilim
riyaziyeci11:44:03
Matematikçi, matemetik öğretmeni
birbiri için yaratılmış olmak11:44:03
birbiriyle çok iyi anlaşmak
ağma11:44:01
Ağmak işi
ÇAM SAKIZI11:44:00
Çam ağacından çıkarılan reçine
Liparit11:43:58
Riyolit
kanepe11:43:57
Birkaç kişinin oturabileceği genişlikte koltuk
KAVRAM11:43:57
Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon
aklınca11:43:56
(küçümseme yollu) Düşüncesine göre, aklı sıra
İstikrarlı11:43:55
İstikrarı olan, dengeli, kararlı
sapan11:43:55
İki ucu ip, ortası örme veya meşin olan bir taş atma aracı
Kapik11:43:54
Rublenin yüzde biri değerindeki para
tul11:43:53
Uzunluk
teyit11:43:53
Doğrulama, gerçekleme
tebdilihava11:43:53
Hava değişimi
Tır11:43:52
Treylerin kısaltılmış biçimi
Duruş11:43:51
Durmak işi veya biçimi
çayır kuşu11:43:50
Tarla kuşu
hidrosiyanik11:43:49
Siyanojen ile hidrojenin birleşmesinden oluşan asit (HCN)
aka11:43:48
Büyük kardeş, ağabey