üçgen

1.İsimÜç tepe noktası, üç açısı, üç kenarı olan geometri biçimi, müselles
Cümle 1: Tabanı otuz metre kadar tutan bir eşkenar üçgen biçimindedir. - T. Buğra
SıfatBu biçimde olan
Cümle 1: Üçüne de çok çekici gelen bir dostluk, arkadaşlık üçgeni kurduklarını sanıyorlardı. - H. E. Adıvar Cümle 2: Ordularını kuşatan üçgen darala darala öyle bir kerteye gelmişti ki bir yamacın eteğine dalmışlardı. - F. R. Atay

Son Arananlar

STATOSİST19:54:39
Statolitlerin içinde bulunduğu kesecik
bilmek19:54:36
Bir bilim veya sanat dalında yeterli olmak
kup19:54:23
Giysi kesimi, kesimle verilen biçim
Fani19:54:09
Ölümlü, gelip geçici, kalımsız
sezi19:53:58
Sezgi
mikrometre19:53:52
Büyük ölçüde büyütme gücü olan teleskop, mikroskop gibi optik aletlerle incelenen nesnelerin oylumlarını ölçmede kullanılan alet
zehirleme19:53:44
Zehirlemek işi veya durumu
üretici19:53:41
Üretimle uğraşan (kimse), yetiştirici, müstahsil
avans19:53:33
Alacağına sayılmak üzere önceden yapılan ödeme, öndelik, peşinat
Babacıl19:53:28
Babasını çok seven, babasına çok düşkün olan
yamuk19:53:07
Bir yana doğru eğik olan
boşuna19:53:05
gereksiz, yararsız yere, boş yere, beyhude, nafile
kakıma19:52:54
Kakımak işi
doğaç19:52:50
Şiir veya sözü birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi söyleme, irtical
örnek olmak19:52:35
hayır ve davranış yönünden başkasının kendisine benzemesi yolunda etkili olmak
vefakar19:52:35
Vefalı
karınca yuvası19:52:32
Karıncaların barındığı yer
Esenleme19:52:29
Esenlemek işi, selâm
süzek19:52:24
Süzgeç, filtre
testi19:52:16
Kulplu, geniş gövdeli, dar boğazlı, emzikli veya emziksiz olabilen toprak kap
anmak19:52:08
Bir sözü ağzına almak
serseri19:52:08
Belli bir işi ve yeri olmayan başıboş kimse, kabadayı, hayta, holigan
lökosit19:51:50
Akyuvar
pırlak19:51:19
Doğan, atmaca gibi yırtıcı kuşları yakalamada çağırtkan olarak kullanılan, avcılarca bir kafes içinde av yerine bırakılan kuş
vekilharçlık19:51:04
Vekilharç olma durumu
İstila19:51:03
Bir ülkeyi silâh gücüyle ele geçirme
drenaj19:51:02
Toprakta bitkilerin yetişmesine zararlı olan fazla suların akıtılması, akaçlama
yeke19:50:51
Kayıkta dümeni kullanmak için dümenin baş tarafına takılan kol
Ateşçi19:50:50
Fabrika, vapur, lokomotif gibi ateşle işleyen yerlerde ocaklara kömür atıp ateşin sürekli yanmasını sağlayan kimse
eklem bacaklılar19:50:50
Birbirine eklenmiş halkalardan oluşan böcekler, örümcekler, kabuklular ve çok ayaklılar gibi bölümlere ayrılan hayvan sınıfı
zafer19:50:42
Savaşta kazanılan başarı, utku
satı19:50:36
Satmak işi, satış
bağa19:50:28
Kaplumbağa
teklifsiz19:50:26
Samimî, içli dışlı, sıkı fıkı
top sürme19:50:13
Topu kısa kısa vurarak karşı tarafın kalesine veya potasına doğru götürme, dripling
abstre19:49:44
Soyut, somut karşıtı, mücerret
soysuz19:49:44
Soyunun özelliklerini yitirmiş olan (kimse, bitki vb.)
uyluk19:49:42
Kalçadan dize kadar olan bacak bölümü
yarım kafiye19:49:41
Kafiyeli kelimelerin sonunda çıkış yerleri birbirine yakın sesdeşlerle oluşturulan kafiye
izolâtor19:49:18
Yalıtkan
soydaş19:49:07
Soyları bir olan, türdeş, hemcins
gösteriş yapmak19:48:43
başkalarını aldatmak, şaşırtmak, korkutmak veya kendini beğendirmek için yapay davranmak
nefesli19:48:39
Soluk alıp vermeden uzunca bir zaman durabilen, nefesi güçlü olan
ilânihaye19:48:28
Sonsuza kadar
hususiyet19:48:27
Özellik
hapşırma19:48:26
Hapşırmak işi, aksırma
hapşırma19:48:26
Hapşırmak işi, aksırma
belgeli19:48:22
Belgesi olan
manita19:48:21
Hileyle, düzenle, tanışır gibi bir hâl takınarak para sızdırma, hırsızlık
içitim19:48:12
Vücuda şırınga ile sıvı verme işi, zerk
sınama19:48:06
Sınamak işi, deneme, tecrübe
elle tutulacak tarafı (yanı) kalmamak19:47:41
sağlam bir yanı kalmamak
tanım19:47:10
Bir varlığa, bir şeye özgü niteliklerin belirtilmesi, bir kelimeyi belirleyen, açıklayan anlam, tarif
karaasma19:46:23
Loğusa otu, zeravent
Ölçün19:46:16
Standart
tahsisat19:46:16
Bir kimseye, bir kuruluş veya topluluğa ayrılmış para, ödenek
no19:46:12
Nobelyum"un kısaltması
kompozisyon19:46:04
Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma biçimi ve işi
hav19:46:04
Kadife, çuha, yün vb. nin yüzeyindeki ince tüy
var saymak19:45:46
(bir şeyin) olduğunu veya bulunduğunu sanmak, farzetmek
Ayçiçeği19:45:33
Birleşikgillerden, sarı renkli çiçeği çok iri olan, yurdumuzda çok yetiştirilen bir bitki, gün çiçeği, günebakan; gündöndü (Helianthus annuus)
yanak19:45:22
Yüzün göz, kulak ve burun arasındaki bölümü
gözden geçirmek19:45:00
okumak
sahip19:44:46
Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik
arzuhal19:44:11
Dilekçe, istida
haber almak19:44:11
(kendisine) bildirilmek, öğrenmek, bilgi edinmek
tepke19:44:10
Organizmanın herhangi bir uyarmaya karşı birdenbire aldığı durum,yansı,refkeks
İstanbul efendisi19:44:03
Genellikle İstanbul"da oturan kibar, saygılı, alçak gönüllü, olgun, çelebi ve yardımsever kimse
ekmek tahtası19:43:49
Ekmeklik hamurun fırına sürülmek üzere hazırlandığı ve üzerine konulduğu uzun tahta
bulaşmak19:43:46
(hastalık) Geçmek, sirayet etmek
Radyum19:43:44
1898 yılında Pierre Curie ve eşi tarafından bulunan, atom numarası 88, atom ağırlığı 226,05 olan, 700° C de eriyen, soğukta suyu ayrıştıran, ışın etkinliği çok bir element. Kısaltması Ra
Gururlu19:43:42
Kendi kişiliğine önem veren, onurlu, mağrur
ANONİM19:43:34
Adı sanı bilinmeyen
nükteci19:43:32
İnce, güzel nükteler yapan (kimse)
dalancı19:43:26
Lobici
dik başlı19:43:17
İnatçı, bildiğinden dönmeyen, büyüklerinin sözünü dinlemeyen, boyun eğmez
Seciye19:43:17
Yaradılış, huy, karakter
iktidarsız19:43:07
Gücü, yeteneği olmayan, beceriksiz, yetersiz
temettü19:43:05
Kazanç
zarara uğramak19:42:48
kötü bir durumla karşılaşmak
DEMOKRASİ19:42:47
Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık
mut19:42:33
Bütün özlemlerin eksiksiz ve sürekli olarak yerine gelmesinden duyulan kıvanç, kut, saadet
sütnine19:42:32
Bebeğe süt vermek için para ile tutulmuş kadın
iskemle19:42:30
Arkalıksız sandalye
bengi su19:42:28
İçene sonsuz hayat verdiğine inanılan ve efsanelerde geçen su, abıhayat
binek19:42:26
Binmeye ayrılmış şey ve daha çok at
kötürüm olmak (veya kalmak)19:42:23
yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyememek
Anlaşmazlık19:42:20
İki veya daha çok tarafın karşılaşan düşünce ve amaçları arasında ayrılık, uyuşmazlık, ihtilâf
yetkisiz19:42:20
(herhangi bir işte) Yetkisi olmayan
akim19:42:16
Kısır, verimsiz, döl veremeyen
yürütüm19:42:07
Yürütmek işi
yoksulluk19:42:06
Yoksul olma durumu, sefillik, sefalet, fakirlik
terek19:42:04
Evlerde veya dükkânlarda yüksekçe yerde yapılan raf
rezillik19:41:57
Rezil olma durumu, rezalet
tahıl yemi19:41:56
Henüz olgunlaşmamışken kuru ot, silo yemi, kıyılmış yeşil yem olarak kullanılmak üzere biçilen veya biçilmeden otlatılan tahıllar
erkekler hamamı19:41:55
Sadece erkeklerin içinde yıkandığı veya erkeklere ayrılmış hamam
diplomat19:41:53
Uluslar arası konularda ülkesini temsil etmekle görevlendirilen kimse
duo19:41:45
İki ses veya iki müzik
denklik19:41:40
Denk olma durumu, eşitlik, müsavat
zihaf19:41:40
Aruzla yazılmış şiirlerde uzun okunması gerekirken uzun bir ünlünün kısa okunması, imale karşıtı
gülme19:41:37
Gülmek işi
sinir hastalığı19:41:20
Sinir sistemiyle ilgili hastalıkların genel adı
naip19:41:14
Tahtta hükümdar olmadığı zaman veya hükümdarın çocukluğu sırasında devleti yöneten kimse
galatıhis19:41:10
Duygu yanılması, yanılsama
şah damarı19:40:55
Boynun iki yanında, kanı başa ve yüze götüren aort damarlarından her biri, gazel damarı
despotluk19:40:53
Despot olma durumu, müstebitlik, istibdat, despotizm
ölçü bilimi19:40:51
Ağırlıkları ve ölçüleri inceleyen bilim dalı, metroloji
yetişmek19:40:45
(vaktinde) Tamam olmak, bitmek, hazırlanmak, hazır olmak
dolar19:40:45
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi devletlerin para birimi
muktedir19:40:31
Bir şeyi yapmaya, başarmaya gücü yeten, erkli
İsmet19:40:22
Ahlâk kurallarına bağlı kalma durumu, sililik
kılıbık19:40:04
Karısının baskısı altında bulunan (erkek), kazak karşıtı
kılıbık19:40:04
Karısının baskısı altında bulunan (erkek), kazak karşıtı
AZINLIK19:40:02
Bir toplulukta herhangi bir nitelik bakımından ayrı ve ötekilerden sayıca az olanlar, ekalliyet, çoğunluk karşıtı
HUYLANMA19:39:51
Huylanmak işi
Doğa19:39:41
Tabiat
ispati19:39:31
İskambil kâğıdında sinek
kitap ehli19:39:04
Dört kutsal kitaptan birine inanan, iman eden, bağlanan kimse
tekâmül19:38:47
Olgunluk, olgunlaşma
ihtisas19:38:21
Duygu
nota19:37:39
Bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaret
basketbolcu19:37:32
Basketbol oyuncusu
makedonyalı19:37:00
Makedonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
Kuyruklular19:36:55
Omurgalı hayvanlardan, amfibyumlar sınıfının, vücut ve kuyrukları uzun, bacakları zayıf, birçok semender türlerini içine alan bir alt takımı, urodel
mayna19:36:50
Yelken indirme, fora karşıtı
gözden çıkarmak19:36:48
bir mal, para, değer yargısı vb. maddî veya manevî varlığın elden çıkarılmasını kabul etmek
kandil19:36:36
İçinde sıvı bir yağ ve fitil bulunan kaptan oluşmuş aydınlatma aracı
tellâllık19:36:27
Telâllın yaptığı iş
lehçe bilimi19:36:14
Bir dilin lehçelerini inceleyen bilim dalı, diyalektoloji
Tartımlı19:36:13
bk. dizemli