üçgen

1 İsim

Üç tepe noktası, üç açısı, üç kenarı olan geometri biçimi, müselles

Cümle 1: Tabanı otuz metre kadar tutan bir eşkenar üçgen biçimindedir. - T. Buğra

Sıfat

Bu biçimde olan

Cümle 1: Üçüne de çok çekici gelen bir dostluk, arkadaşlık üçgeni kurduklarını sanıyorlardı. - H. E. Adıvar Cümle 2: Ordularını kuşatan üçgen darala darala öyle bir kerteye gelmişti ki bir yamacın eteğine dalmışlardı. - F. R. Atay