üfleç

1 İsim

Kaynak yapımında, metalleri kesme ve eritme işlemlerinde kullanılan, alev püskürten araç, hamlaç

Lâboratuvarlarda yüksek ısı elde edilen araç, hamlaç