üreteç

1 İsim

Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren cihaz, jeneratör

Cümle 1: Pil ve dinamo birer elektrik üretecidir.