ürkek

1 Sıfat

Çok ürken

Cümle 1: Burasını yaramaz çocukların kapatıldığı ceza hücresi sandığım için ürkerek geri çekiliyorum. - Y. K. Karaosmanoğlu

Çekingen

Cümle 1: Pencerelerden birinin önünde ürkek ve telâşlı durdu; hâlinde darılmış gibi bir şey vardı. - A. H. Tanpınar Cümle 2: Kız, benzi uçmuş, yarı ürkek, yarı yalvarışlı gülümsüyordu ona. - T. Buğra