üst deri

1 İsim

Deriyi oluşturan iki tabakadan dışta olanı, epiderm

Yüksek bitkilerde bütün bölümleri sararak onları dış etkilerden koruyan renksiz, saydam, bir hücreli tabaka, epiderm