üzere

1 Edat

Bir amacı anlatır

Cümle 1: Gitmek üzere kalktı. Cümle 2: Müzakere bitince, üç dört gün sonra gene evde buluşmak üzere ayrıldılar. - P. Safa

Şartı anlatır

Cümle 1: Akşama geri vermek üzere bu kitabı alabilirsiniz.

Yakın olmayı, yakınlaşmayı anlatır

Cümle 1: Sabah olmak üzere. Cümle 2: Bu yangın kalbimizde başlıyorsa, yani ümitsiz bir aşka düşmek üzere olduğumuzu hissedersek ne yapalım? - R. N. Güntekin

Gibi, (bu) yolda, (bu) biçimde

Cümle 1: Daha önce belirtildiği üzere.