işaret

1 İsim

Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im

Cümle 1: Noktalama işaretleri.

Belirti, gösterge, levha, tabelâ, alâmet

El, yüz hareketleriyle gösterme

Cümle 1: Artık işaretleri bırakmış, konuşuyor, bir taraftan da saçlarını düzeltiyor. - R. H. Karay