ıssızlık

1

Issız olma durumu, yalnızlık, tenhalık

Cümle 1: Her yanda neden bir ıssızlık, bir boşluk hissediyordum? - Y. K. Karaosmanoğlu

2 İsim

İşsiz kalma, iş bulamama durumu

Cümle 1: Ben yazarlılıkla işsizliğin zorluğundan yakınıyordum, o tiyatronun belâlarından... - Ç. Altan

Bir iş yeri için durgunluk dönemi

Cümle 1: Burada işsizlikten patlayan esnaf, hele birkaç memur bir eğlence çıktığına seviniyorlardı. - M. Ş. Esendal