ilâve etmek

1

eklemek, katmak, ulamak

Cümle 1: Bu istilânın nasıl bir facia olduğunu Avrupa tarihçileri iyi yazdıkları için bir kelime ilâve etmeye lüzum yoktur. - Y. K. Beyatlı