İMAM

1.İsimCemaate namaz kıldıran kimse
Müslümanlıkta mezhep kuran kimse
Hz. Muhammed'den sonra onun vekilliği görevini üzerine alan halifelere verilen unvan
Bazı küçük İslâm devletlerinde devlet başkanı
En önde bulunan, önder

Son Arananlar

yazgıcılık04:02:26
Her şeyin, alın yazısına göre önceden belirlenmiş olduğuna, insanın bu önceden belirlenmiş olan alın yazısını değiştiremeyeceğine inanan dünya görüşü, kadercilik, cebriye, fatalizm
tıpkıçekim04:01:53
Bir yazı, kitap veya biçimin fotoğraf yoluyla kopyasını çıkarma yöntemi, fotokopi, eşçekim
Japon kaktüsü04:01:41
Sütleğen
tahakkuk04:01:25
Gerçekleşme
Boruk04:01:09
Dağlarda yetişen, kokulu, süpürge ve yakacak olarak kullanılan bir ot türü
çeşitli04:01:00
Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi
ürkek04:00:09
Çok ürken
skavut03:59:49
Çok hızlı gidebilen bir tür keşif gemisi
nefiy03:58:58
Sürme, sürgüne gönderme
zıt anlamlı03:58:10
karşıt anlamlı
takat03:57:22
Bir şeyi yapabilme, başarabilme gücü, güç, hâl, derman
Hiç kimse03:57:16
Ortalıkta görünmeyen, bulunmayan insan
muganniye03:56:45
Şarkıcı kadın
çirkef03:56:44
Pis ve bulanık su
gözetim03:56:17
Gözetme işi, nezaret
çaprazlama03:55:38
Çapraz olarak, makaslama
turnagözü03:55:15
Berrak ve parlak sarı
Hint keneviri03:53:35
Yapraklarından esrar elde edilen bir tür kenevir (Cannabis sativa)
tarassut etmek03:53:32
gözlemek, gözetlemek
SÜLÜN03:53:31
Sülüngillerden, kuyruğu çok uzun, eti beğenilir bir kuş (Phasianus colchicus)
PARÇA PARÇA03:53:22
Parçalanmış bir durumda, lime lime
renk körlüğü03:53:16
Bütün renkleri veya birkaç rengi, özellikle kırmızı ile yeşili birbirinden ayırt etmeye engel olan görme bozukluğu, daltonizm (Akromatopsi)
yoklama03:53:04
Yoklamak işi, kontrol
provizyon03:53:01
Bir çekin para olarak karşılığı
üre03:51:58
Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan, erimiş bir durumda idrarla dışarı atılan azotlu madde
işletme03:51:45
İşletmek işi
inceleyici03:49:49
İnceleyen, araştırma yapan (kimse), müdekkik
amitoz03:49:45
Amip, akyuvar ve bazı bakterilerde hücre bölünmesi yoluyla olan çoğalma
niyabet03:49:44
Naiplik
kiloton03:48:14
Değeri bin ton olan kütle birimi
bollaşma03:48:13
Bollaşmak işi veya durumu
Her03:47:52
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
maharetli03:47:07
Eli işe yatkın, becerikli, usta
boşalma03:46:49
Boşalmak işi, inhilâl
bitki bilimci03:46:49
Bitki bilimiyle uğraşan, bitki bilimi uzmanı, botanikçi
Keklik03:46:49
Sülüngillerden, güvercin büyüklüğünde, eti için avlanan, tüyü boz, ayakları ve gagası kırmızı renkte bir kuş (Perdrix)
değişme03:45:28
Değişmek işi
şanslı03:44:52
Talihi olan, talihli
Sarsıntı03:44:09
Sarsılmak işi, birden sallanma
KROKİ03:43:58
Bir konu veya nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış taslağı
belgin03:43:57
Tam ve kesin olarak belirlenmiş olan, sarih
kuyumcu03:41:02
Değerli metal ve taşlardan bilezik, küpe gibi süs eşyası yapan veya satan kimse, mücevherci
cızırtı03:38:21
Cızırdama sesi
ibare03:37:51
Bir düşünce anlatan bir veya birkaç cümlelik söz
Analıkızlı03:36:16
Salça, tuz, su, bulgur ve kıymanın yoğrularak küçük köfteler hâline getirilmesi ve bu malzemenin et suyu ve nohut ile pişirilmesiyle hazırlanan yemek
görevli03:36:15
Görevi olan, vazifeli
besleme03:35:41
Beslemek işi
tek tanrıcılık03:34:41
İnsanın, doğada ve toplumda, ilk veya değişmez sebebi araştırmasına yol açan tarihî şartların etkisiyle her şeye gücü yeten bir tek tanrı düşüncesine varması, monoteizm
Haris03:34:03
İstekli, aç gözlü, bir şeyi çok fazla isteyen, hırslı
nar çiçeği03:33:08
Parlak kırmızı renk
tekçi03:30:40
Tekçilik taraflısı olan, tekçilikle ilgisi olan (kimse), monist
Ham madde03:30:26
Bir ürün veya mal oluşturmak için gerekli maddelerin işlenmeden önceki doğal durumu
yaralanmak03:30:07
Gücenmek, incinmek, kırılmak
alkaloit03:30:03
Özellikleri ile alkalileri andıran organik madde
Tiner03:28:50
Boyanın yoğunluğunu azaltmak için kullanılan terebentin gibi sıvı inceltici
gök bilimsel03:28:49
Gök bilimle ilgili, astronomik
bir zaman03:27:09
Geçmiş zamanda, eskiden, vaktiyle
ihanet etmek03:26:05
hainlik, kötülük etmek
bağlaşık03:26:04
Aralarında anlaşma veya sözleşme sağlanmış olan (kimse veya topluluk), müttefik
gerili03:25:26
Gerilmiş olan
malik olmak03:25:21
sahip olmak
itenek03:25:20
Piston
HOMOJEN03:25:19
Bağdaşık, mütecanis
taya03:25:16
Dadı
travers03:24:43
Üzerine rayların yerleştirildiği, yere enine konulmuş demir veya ağaç parçaların her biri
tevşih03:24:29
Akrostiş
düdüklü03:24:28
Düdüğü olan
ırki03:24:14
Irkla ilgili
HOŞ03:24:07
Beğenilen, duyguları okşayan, zevk veren
şifon03:23:50
İpek iplikle dokunmuş ince, şeffaf kumaş
Cetvel03:23:38
Doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli veya derecesiz, tahtadan, plâstikten veya madenden yapılmış araç, çizgilik
natuk03:23:10
Düzgün, güzel ve kolaylıkla söz söyleyen
firez03:22:30
Ekin
kızıştırmak03:22:29
İsteklendirmek, gayret vermek
serzenişte bulunmak03:21:52
(bir şeyi) başa kakmak, sitem etmek, takaza etmek
şen03:21:27
Yaşamaktan mutlu olduğunu davranışlarıyla belli eden, sevinçli, neşeli
iskelet03:20:59
İnsan ve hayvan bedeninin kemik çatısı, teşrih
miraç03:20:33
Göğe çıkma
DÜZGÜN03:20:22
Doğru ve pürüzsüz, muntazam
hoş geldiniz03:19:19
gelene söylenen esenleme sözü
koltuk03:19:14
Omuz başının altında, kolun gövde ile birleştiği yer
ALLAH03:19:13
Kâinatta var olan her şeyin yaratıcısı, koruyucusu olduğuna ve tek olduğuna inanılan yüce ve üstün varlık, Yaradan, Tanrı, Rab, Mevlâ
istihraç03:19:13
(anlam, sonuç) Çıkarma, çıkarsama
bamya tarlası03:19:03
Mezarlık
keven03:18:37
Geven
ayva03:17:42
Gülgillerden, çiçekleri iri ve pembe, yapraklarının altı tüylü, orta yükseklikte bir ağaç (Cydonia vulgaris)
öl03:17:32
Toprağın nemi, yaşlık, höl
kök bilgisi03:17:32
Köken bilimi
kuzgun03:17:31
Birçok karga türüne, özellikle kara kargaya verilen ad (Corvus corone)
doğrultu03:17:22
Yön, istikamet
yapım evi03:17:04
Ham maddeleri işleyerek piyasaya çıkacak duruma getiren iş yeri, imalâthane
dengeci03:16:07
Denge unsurunu ön plânda tutan
ö03:15:11
Tikinme veya bıkma anlatır
Engerek03:13:27
Engerekgillerden, başı üç köşeli, rengi kara veya karaya yakın, taşlık ve güneşli yerlerde yaşayan, zehirli bir yılan (Vipera aspis)
ay aydın, hesap belli03:13:01
anlaşılmayacak bir şey yok, hesap ortada, açık
çilek03:12:57
Gülgillerden, sapları sürüngen, çiçekleri beyaz bir bitki
sinir03:12:35
Duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara, organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet
daim03:12:09
Sürekli, sonsuz
mahzen03:09:34
Yapılarda yer altı deposu
tu03:08:46
"Yazıklar olsun" anlamında
Sardalye03:08:39
Hamsigillerden, konservesi ve tuzlaması yapılan, gümüş renginde, pullu ve 10-15 cm boyunda, küçük bir balık, ateş balığı (Clupea pilchardus)
korporasyon03:08:29
Lonca
kalamata03:08:07
Bir tür etli ve büyük zeytin
ETMEN03:07:34
Birlikte veya ayrı ayrı etkisini gösteren ve belli bir sonuca götüren güçlerden, şartlardan, ögelerden her biri, amil, faktör
Grek03:07:27
Eski Yunanlı
ekinoks03:07:09
Gün gece eşitliği
maderşahi03:06:55
Anaerkil, matriarkal
Realizm03:06:55
Gerçekçilik
yatırma03:06:52
Yatırmak işi
ciro03:06:01
Bir ticaret senedinin, alacaklı tarafından başkasına çevrilmesi ve senedin arkasına gereken yazının yazılıp imza edilmesi
apaş03:05:29
Külhan beyi, kabadayı, hayta
şişe03:03:59
Sıvıların, özellikle de içkilerin konulduğu camdan yapılmış, dar ağızlı uzun kap
Giyim03:03:57
Giymek işi
inkâr03:03:25
Yaptığını, söylediğini, tanık olduğunu saklama, gizleme, yadsıma
gır03:03:22
Söz, lâkırdı
Gezinme03:02:21
Gezinmek işi, seyran
bozulmak03:01:46
(yiyecek için) Kokmak, yenilemeyecek duruma gelmek, ekşimek
aşağılama03:01:36
Aşağılamak işi
Yararlı03:01:07
Yarar sağlayan, yararı olan, faydalı, nafi
muaccel03:00:41
Acele olunmuş
arpacık03:00:23
Göz kapağının kenarında çıkan küçük çıban, it dirseği
çipura03:00:19
Karagöz balığına benzer, eti beyaz bir Akdeniz balığı (Aurata aurata)
hayvanat bahçesi02:59:33
Genellikle her tür hayvanın doğal şartlarda beslendiği, korunduğu, sergilendiği büyük bahçe
tenazur02:59:04
Bakışım, simetri
eziyet vermek02:58:58
zahmet çektirmek
kımıldama02:57:49
Kımıldamak, kımıldanmak işi
gedik02:55:56
Bir düzey üstündeki yıkık, çatlak veya aralık, rahne
plânetaryum02:55:53
Gök evi, yıldız evi, yıldızlık
yenidünya02:52:17
Gülgillerden bir ağaç, Malta eriği (Eriobotrya Japonica)
birbiri02:51:54
Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu