imam

1 İsim

Cemaate namaz kıldıran kimse

Müslümanlıkta mezhep kuran kimse

Hz. Muhammed'den sonra onun vekilliği görevini üzerine alan halifelere verilen unvan

Bazı küçük İslâm devletlerinde devlet başkanı

En önde bulunan, önder