istençli

1 Sıfat

İradeyle yapılan, iradî

Cümle 1: İstençli eylem.

Herhangi bir dış zorunluluk söz konusu olmadan belirli bir durum karşısında girişilecek eylemi kararlaştıran ve uygulayabilen, iradeli