ihtilâl

1 İsim

Bir devletin siyasî, sosyal ve iktisadî yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla hukuk kurallarına ve kanunlara uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak yapılan geniş halk hareketi, devrim

Cümle 1: Fransız ihtilâli.

Kargaşalık, düzensizlik, karışıklık

Köklü değişim

Cümle 1: Bilimde ihtilâl.