ikici

1 İsim

İkicilik felsefesini kabul eden, düalist