ilerleme

1 İsim

İlerlemek işi

Terfi, terakki

Cümle 1: Hâkim ve savcıların nitelikleri, atanmaları... aylık ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri... kanunla düzenlenir. - Anayasa

Daha iyi, daha yetkin, daha değerli, daha yüksek bir duruma doğru basamak basamak oluşan gelişme, terakki