İskoçyalı

1 İsim

İskoç halkından olan kimse, İskoç