itidalli

1 Sıfat

Ölçülü, ılımlı, soğukkanlı, mutedil