iyi

1 Sıfat

İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı

Cümle 1: İyi adam. İyi ilâç. İyi bir konuşma. Cümle 2: İyi insan sözünün üstüne gelir. - Atasözü Cümle 3: Bir aralık iyi fal bildiğimi haremde duyurdum. - F. R. Atay

Bol, yararlı, kazançlı

Cümle 1: İyi yağmur yağdı. İyi para kazandı.

Uğurlu, hayırlı, iyilik getiren

Cümle 1: İyi haber.

Esen, sağlıklı

Cümle 1: İyi misiniz?

Yerinde, uygun

Cümle 1: İyi bir cevap.

Yeterli, yetecek miktarda olan

Cümle 1: Bu yün, hırka için iyidir. Cümle 2: Annemin simasını şimdi iyi hatırlayamıyorum. - Y. K. Beyatlı

Zarf

İstenilen, beğenilen, yerinde, yararlı, uygun bir biçimde

Cümle 1: İyi konuştu. Cümle 2: Bunun çocukları iyi çıktıkları için, ölünceya kadar babalarına bakmışlar. - M. Ş. Esendal