ışıklı

1 Sıfat

Işığı olan, aydınlık, ışıklandırılmış, nurlu, nuranî

Neşe veren, sevinç yaratan, mutlu

Cümle 1: Kara kara düşünürken, senin ışıklı mektubun geldi, değerli kızım. - H. Taner