ışınım

1 İsim

Işın veya tanecik yayımı, radyasyon

Uzayda yayılan bir dalgayı oluşturan öğelerin bütünü, radyasyon

Bir enerjinin ışık demeti durumunda yayılması, radyasyon

Isının, bir kaynaktan ışın ve dalga hareketi yoluyla yayılması, radyasyon